W sprawach wydawnictwa Saisha i wydanych przez nia ksiazek i mang prosimy o kontakt na forum na stronie www.kasumi.pl